Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Csodás Tavaszi Kert - Pályázati feltételek

1. Hatály

1.1 A Pályázat az „Csodás tavaszi kert” Fotó- és Rajzpályázatot (a továbbiakban: a „Pályázat”) jelöli, amelyet a Szépzöld.hu weboldal azzal a céllal hirdetett meg, hogy kertészkedés témában még több szépségben gyönyörködhessenek az oldal látogatói.

1.2. A jelen feltételek („Pályázati szabályzat") meghatározzák a Szépzöld („Szervező”) által szervezett Pályázaton részt vevő Pályázók jogait és kötelezettségeit. A Pályázatra történő jelentkezéssel a Pályázók elfogadják a jelen Pályázati szabályzatot.

2. Általános rendelkezések

2.1. A Pályázat 2014. április 15-től 2014. május 31-ig tart.

2.2. Az eredményeket – melyről szakmai zsűri dönt - a Pályázat lezárását követő három héten belül a Szervező honlapján teszik közzé.

2.3. A pályázati díjakat a Szervező ajánlja fel. A Szervező fenntartja a győztes Pályázó (a továbbiakban: “Pályázó”) kiválasztásának és a díj odaítélésének jogát. A díjak jogi úton nem követelhetők, alternatív díjak nem állnak rendelkezésre. Egy Pályamű csak egyszeri alkalommal nyer díjat. A díjakat futárszolgálattal vagy postai úton kézbesítik a győztesek címére.

2.4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény rendelkezéseinek értelmében a nyilvános pályázatok díjai személyi jövedelemadó-kötelesek lehetnek. Az elnyert díj után az adóelőleg megállapítása, megfizetése a győztes felelőssége.

3. A Pályázat alapelve

3.1. Pályázó minden olyan személy, aki megfelelő módon feltölti a pályázati jelentkezési lapot, valamint egy szkennelt képet vagy jó minőségű fényképet tölt fel (a továbbiakban: „Pályamű”) a www.szepzold.hu honlapra; a feltöltött képnek legalább 1600 x 1200 pixel felbontásúnak kell lennie. A Pályázaton való részvételnek és a Pályamű érvényességének fontos előfeltétele, hogy a Pályázó minden szükséges adatot kitöltsön a pályázati jelentkezési lapon.

3.2. A Pályázaton részt vehet bárki, aki a megadott témában saját fotóját vagy rajzát tölti fel a www.szepzold.hu honlapra és Regisztrált az oldalra (valós adatok megadása szükséges, mert ez lesz később díjazás esetén az értesítési cím).

3.3. A nem a www.szepzold.hu honlapon, hanem más módon (postán, e-mailben, stb.) benyújtott képek és pályázati jelentkezési lapok elutasításra kerülnek.

3.4. A Pályázaton nem vehetnek részt az internetről kivágott, másolt, mások által készített fotók, videók.

3.5. A győztes Pályaművek díjazásban részesülnek. Egy pályázó több művel is indulhat.

3.6. Rajz kategóriában 3 korcsoportban 4-4 db Pályamű kerül díjazásra.

Fotó kategóriában 4 db pályamű kerül díjazásra.

Az díjazásáról szakmai zsűri dönt.

3.7. Eredményhirdetését követően a győzteseket elektronikus üzenetben értesítik a pályázati jelentkezési lapon általuk megadott e-mail címen.

3.8. A Pályázó felel azért, hogy az általa létrehozott mű más személyek szerzői jogait ne sértse. Licence és felhasználói jogot ne sértsen.

3.9. A Szervező, illetve az esetleges partnerek NEM felelnek a következőkért:  a Pályázattal összefüggésben a résztvevőknél felmerült költségekért, veszteségért vagy káresetért; a résztvevők esetleges elmaradt hasznáért; a résztvevők vagy harmadik felek a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ismerethiányáért.

3.10. A Pályázaton való részvétellel a Pályázók visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pályázat Szervezője a továbbiakban bármiféle korlátozás nélkül felhasználja műveiket marketing és kereskedelmi célokra, amely felhasználás semmiféle javadalmazási vagy más fizetési kötelezettséget nem ró sem a Szervezőre, sem a Szervező Megbízottjára.

A pályázat beküldője és nyertese kizárólag az a pályázó lehet, aki a mű és a beküldött képanyag szerzője, készítője is egyben, mely tényt a pályázó a pályázat beküldésével igazol.

Amennyiben a pályázatra benyújtott alkotás elkészítésében a pályázón kívül más személyek is részt vettek, a pályázó a pályázati anyag beküldésével igazolja, hogy minden készítőtől felhatalmazást kapott a pályázatban való részvételre, valamint a díj átvételére.

A pályázó a pályázat beküldésével igazolja, hogy a pályázaton való részvétele nem sérti harmadik személy - például: interjúalany, újságcikk további készítői - jogait, illetve minden érintett harmadik személytől rendelkezik felhatalmazással a pályázatban való részvételre.

A Szépzöld.hu-ra feltöltött képekért - annak jogtisztaságáért - kizárólag a feltöltő személy vállal felelősséget. A Szépzöld.hu fenntartja a jogot, hogy azt a képet vagy hozzászólást törölje, amely közerkölcsöt, jóérzést, jó ízlést sért. A pályázó a kép feltöltésével elfogadja a pályázatban leírt feltételeket.

3.11. A nyertes Pályaműveket a Szervező honlapján teszik közzé.

3.12. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a zsűritagok, illetve más résztvevők nyilatkozatainak helyességéért.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. A Szervező nem vállal felelősséget az általa befolyásolhatatlan eseményekért, melyek a gondos szakmai erőfeszítései során előreláthatatlanok voltak.

5.2. A Szervező a pályázat során birtokába jutott személyes adatokat a 2011. évi CXII az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és egyéb jogszabályokban foglalt módon bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek ki nem adja, azokat csak a megadott cél érdekében használja. A pályázó személyes adatait a Szervező a pályázat során kizárólag a feldolgozás és a kiértékelés során veszi igénybe. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával a pályázó hozzájárul, hogy díjnyertes pályázat esetén a Szervező nyilvánosságra hozza a pályázó kereszt- és vezetéknevét. A pályázó kijelenti, hogy rendelkezésre bocsátja a személyes adatait és a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulása önkéntes.

5.3. A jelen feltételekre és az ezekből eredő jogviszonyokra, illetve a Szervező és a pályázó között a pályázat során létrejött, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb jogviszonyokra a magyar jog előírásai vonatkoznak.

5.4. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor lerövidítse, felfüggessze, visszavonja, vagy módosítsa a pályázati feltételeket. A pályázat feltételeinek a módosítása nem jogosítja fel a pályázót a pályázatra fordított költségei megtérítésének követelésére.

A jelen pályázati feltételek 2014. április 15-én lépnek hatályba.