szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Híres kertészeink

Katona Zsigmond

Katona Zsigmond
Vámfaluban (Románia) született 1828. május 1-én. Apja református lelkész volt. Szülei elszegényedett, köznemesi családból származtak. Korán elvesztette őket, a 4 éves korában árván maradt fiúról nagyapja gondoskodott. Gimnáziumi tanulmányait előbb Nagybányán kezdte, majd Marosvásárhelyen folytatta.  

Magyar Gyula

Magyar Gyula
Budapesten született, 1884.április 24-én. Édesapja, Magyar György a Margitsziget híres főkertésze volt. Fiát is kertésznek képeztette, középiskolát Budapesten végezte. Majd 1898 nyarán József főherceg alcsúti kertészetében gyakornokoskodott. Két gyakorlati év után beiratkozott a Kertészeti Tanintézetbe, 1903-ban kapta meg végbizonyítványát.

Legány Ödön

Legány Ödön
Kassán született egy ősi magyar családban, 1876. március 18-án. A gazdasági akadémiát Magyaróváron végezte 1989-ben. Tanulmányai befejezése után két évig Károlyi Sándor gróf fóti uradalmában bővítette gazdasági ismereteit. 1900-ban a magyaróvári Gazdasági Akadémiára, a növénytermesztés-tani tanszékre került Cserháti Sándor mellé.

Lesenyi Ferenc

Lesenyi Ferenc
A Bars megyei Geletneken (ma Szlovákia) született 1887. április 28-án. Az érettségit Kolozsváron tette le, majd 1905 és 1909 között a selmecbányai Erdészeti Akadémia erdőmérnöki szakán volt hallgató.

Liszka Jenő

Liszka Jenő
Liszka Jenő jómódú családból, 1898. október 12-én született Kecskeméten. Elemi iskoláit és a gimnáziumot szülővárosában végezte. Már a középiskolában kitűnt matematika iránti tehetségével és érdeklődésével. Az iskolapadból azonban nem egyetemre, hanem háborúba vezetett az útja. Alig 17 évesen, 1916 tavaszán vonult be katonának.

Nagyváthy János

Nagyváthy János
Elszegényedett nemesi családból származott, Miskolcon született 1755. január 19-én. Édesapja asztalosmester volt. Középiskoláit a miskolci Református Gimnáziumban végezte. Ezt követően Sárospatakra ment, ahol a ref. főiskolán teológiát és jogot tanult.

Szabó Zoltán

Szabó Zoltán
Budapesten született 1882. november 25. én. Egyetemi tanulmányait részben Budapesten, részben Boroszlóban végezte.

Rudinai Molnár István

Rudinai Molnár István
Esztergomban született 1851. február 17-én. Alap és középfokú iskoláit szülővárosában végezte. A szőlészet és a borászat érdekelte, ezért érettségi után a keszthelyi Gazdasági Tanintézet hallgatója lett. Mint szaktanár jelölt, ezután a földművelésügyi miniszter külföldi tanulmányútra küldte.

Ürögdi Nagy Ferenc

Ürögdi Nagy Ferenc
Erdélyben, Sajószentandráson született 1804. márc. 8-án, apja gazdatiszt volt. Családja Biharból származik, ezt jelzi „ürögdi” előnév.

Villási Pál

Villási Pál
Léván született 1820. november 3-án. Eredeti családi neve Gápel. Apja építész volt, aki hobbiból haszonkertészettel is foglalkozott. Valószínű, hogy Villási érdeklődését ez keltette fel a kertészet iránt.

Gyürky Antal

Gyürky Antal
Felsőszelényben született l817. március. 12-én, édesapja Gyürky István. Iskoláit Léván és Aradon végezte. 1834-ben katonai pályára lépett, majd 2 év után egy balesett miatt (leesett egy lóról), megvált a katonaságtól és visszatért a szülői házhoz.

Girókuti Pinzker Ferenc

Girókuti Pinzker Ferenc
Somogy megyei Juta községben született 1816. július 23-án. 1840-ben szerzet gazdatiszti oklevelet rohonci (Ausztria) gazdasági tanintézetben. Girókuti Ferenc gyakorlati foglalkozást választott: gazdatiszt lett.

Bereczki Máté

Bereczki Máté
1824. szeptember 22-én született Romhány községben. Szegény családból származott, édesapja kőfaragással foglalkozott. Szűkös anyagi nehézségei miatt nehezen tudták taníttatni. A legfontosabb alapismereteket otthon a szülőktől sajátította el és csak 11 éves korában a falu népiskolájában kezdett el tanulni. 1839-ben beíratták Vácra a gimnáziumba.

Angyal Dezső

Angyal Dezső
1852. augusztus 30-án született Pesten, jómódú nemesi családból. Édesapja, aki Ercsiben gazdatisztként dolgozott, a 48-as szabadságharc leverése után vagyonát és állását elvesztette, bujdosásra kényszerült.

Glocker Károly

Glocker Károly
Glocker Károly kertész, kiváló gyakorlati pomológus életéről alig maradt fenn adat az utókor számára. 1809-ben született. Élete nagy részét Batthyány Fülöp enyingi uralkodónál töltötte.

Világhy Károly

Világhy Károly
1883. október 8-án Veszprémvarsányban született. A gazdálkodással már gyermekkorában megismerkedett, hiszen édesapja a pannonhalmi főapátság uradalmában gazdatiszti állást töltött be.

Entz Ferenc

Entz Ferenc
1805. december 6-án született Sümegen. Nagyapja molnár, apja orvos volt. Korán árvaságra jutott – apját a napóleoni háborúk egyik járványa vitte sírba – s Pozsonyban élő anyai nagyszülei vették magukhoz.

Lippai János

Lippai János
Pozsonyban született 1606 november 1-én. Családja a 17. század első felében vált ismertté. Apja Lippai János magas hivatalnoki tisztséget töltött be, a legfőbb bíróság elnöke volt.  

Pethe Ferenc

Pethe Ferenc
1763. március 30-án született Bűdszentmihályon, (ma Tiszavasvári), Szabolcs megyében. Szülei elszegényedett parasztsorsban élő szíjgyártó-földművesek. A helybeli iskola elvégzése után, parasztmunkára fogták a kiváló képességű Ferencet.

Rumy Károly György

Rumy Károly György
A Szepes megyei Iglón született 1780. nov. 18-án. A család Vas megyei származású, nagyapja kerül lelkipásztorként a Szepességbe, ahol apja kereskedő és adószedő lett. Rumy iskoláit Iglón és Késmárkon kezdte, majd 1799-ben a debreceni Református Kollégiumban folytatta. A következő évben már a göttingai egyetem hallgatója, ott tanult három és fél évig.
Friss hozzászólások

2020.február 17., hétfő / 20:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 14., péntek / 22:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 05., szerda / 21:52

Pettyeslevél virágzása

2020.január 29., szerda / 08:57

Miért filcesedik a fű?

2020.január 29., szerda / 08:54

Oszlopos gyertyán leveleinek betegsége mi lehet és mivel kezelhető?

2020.január 29., szerda / 08:51

Milyen gyümölcsfákat ültessek?

2020.január 29., szerda / 08:48

Mi történhetett a korall virágommal?


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia