szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Krolopp Alfréd, a szakoktatás úttörője

Sulyok Józsefné, 2014. ápr. 11.


Nagyszombaton született 1872. január 25-én. Apja állami hivatalnokként kereste a kenyerét, fiát magasabb beosztású emberként képzelte el. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában fejezte be, majd 1894-ben beiratkozott a magyaróvári Gazdasági Akadémiára.

Krolopp Alfréd, a szakoktatás úttörője

Nem sokkal később öccse is követte őt, és ez a választás mindkettőjük számára szerencsésnek bizonyult. Öccse itt, a Növénytermelési Kísérleti Állomáson alapozta meg későbbi tudományos pályafutását, míg Alfréd több évtizedes tanári tevékenységének Óvár adott kenyeret.

1896-ban Krolopp Alfrédet a növénytani és Növénykórtani tanszék tanársegédjévé nevezték ki, majd két év elteltével a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából külföldi tanulmányútra ment. 1900-as évben Óvárról Budapestre rendelték, ahol a párizsi nemzetközi kiállítás magyar mezőgazdasági csoportjának rendezőjeként dolgozott. Egy évvel később kapta meg rendes tanári kinevezését, de ekkor még három évig a minisztérium szakoktatási osztályán kapott beosztást. 1904-től került vissza Óvárra, ahol állattannal és az apró háziállatok tartásával kapcsolatos ismeretek oktatását látta el. 1907-től a Baromfitenyésztési Lapok és a Gazdasági Lapok szerkesztési munkálataiban is részt vett.

Akadémiai igazgatóvá 1917. október 27-én nevezték ki, s ebben a pozícióban a szakoktatás átszervezésének egyik tagja volt. 1918 végén frissen megalakult Mezőgazdasági Oktatási Szakegyesület elnökévé választották.

A Tanácsköztársaság idején a szakoktatás ügyeivel foglalkozott, de politikai szerepvállalástól elzárkózott. A Tanácsköztársaság bukása után a szakoktatás megújítása érdekében tett erőfeszítéseit azonban éppen úgy Krolopp fejére olvasták, mintha direktóriumi tag lett volna. Végül olyan váddal távolították el, miszerint a személyzeti osztály akkori vezetőjének elmondta, hogy két kollegája milyen ellenforradalmi nézeteket vallott.

Krolopp szakmai munkásságának során a szürke rothadás, a konidiumos gombák moniliales rendjébe sorolt növénypatogén fajtájáról írt tanulmányt. A századfordulót megelőző hatalmas filoxéra vész nyomán ugyanis egyre nagyobb figyelmet fordítottak a hazai agrártermelés hagyományos részét képező szőlőkultúra védelmére. Vizsgálódási rendszerének különleges értékét az adta, hogy külföldi szakirodalmi tájékozottságát az egyes szőlőápolás módszerek komparatív analízisével ötvözte.

Teljesen más jellegű volt 1904-ben közzétett munkája, amelyben Bosznia-Hercegovina mezőgazdaságát mutatta be. Elemzése mai igényeket is kielégítene, hiszen az ökológiai adottságok felmérése mellett részletesen foglalkozott a rendelkezésre álló munkaerő, valamint az egyes művelési rendszerek közötti összefüggésekkel. Figyelemre méltóak a sajátos földviszonyokat tárgyaló fejezetek, s így Krolopp műve a mai kutató számára különösen értékes forrásnak számít. Három évvel később egy baromfitenyésztői kézikönyve jelent meg.

A Mezőgazdasági Oktatási Szakegyesület megalakítása után, főleg az ő elgondolásai alapján terjesztették elő Búza Barna földművelésügyi miniszternek az akadémiák főiskolává történő átszervezését. Elengedhetetlennek tartotta, hogy a minisztériumban az osztályokon ne csupán jogi diplomával rendelkezők üljenek, hanem megfelelő képzettségű emberek is.
1919-ben főiskolai rangra emelték a gazdasági akadémiákat, s az igazgatói állásokat megszüntetve, helyüket a tanárok által választott dékánokkal töltötték fel.
Krolopp Alfréd 1939. június 25.-én Óváron hunyt el.

Kapcsolódó cikk:

Rom Pál , az illóolajok mestere
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2020.február 17., hétfő / 20:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 14., péntek / 22:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 05., szerda / 21:52

Pettyeslevél virágzása

2020.január 29., szerda / 08:57

Miért filcesedik a fű?

2020.január 29., szerda / 08:54

Oszlopos gyertyán leveleinek betegsége mi lehet és mivel kezelhető?

2020.január 29., szerda / 08:51

Milyen gyümölcsfákat ültessek?

2020.január 29., szerda / 08:48

Mi történhetett a korall virágommal?


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia