szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Lesenyi Ferenc

Sulyok Józsefné, 2011. febr. 22.


A Bars megyei Geletneken (ma Szlovákia) született 1887. április 28-án. Az érettségit Kolozsváron tette le, majd 1905 és 1909 között a selmecbányai Erdészeti Akadémia erdőmérnöki szakán volt hallgató.

Lesenyi Ferenc

Tanulmányainak befejezése után előbb Selmecbánya környékén, majd 1911-től Kolozsváron gyakornok. 1912 áprilisában a görgényszentimrei (Románia) Állami Erdészethez helyezték át, s miután még ebben az évben sikeres államvizsgát tett, itt kapott segéd-erdőmérnöki kinevezést 1913 januárjában. Tehetségét, képességeit az akkori felső vezetés már ebben az időben felismerte, s Kaán Károly többek között őt bízta meg az 1914-re tervezett II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus előkészítésével. Sajnos a kitört világháború lehetetlenné tette a Kongresszus összehívását. 1914-ben áthelyezték a besztercei Erdőigazgatóság központjába, nagyjelentőségű műszaki feladatot kapott, az Aranyos-völgyi vasútvonal építési munkálataiba kapcsolódott be.

 

Besztercén 1917 szeptemberében erdőmérnökké nevezték ki, majd a Földművelésügyi Minisztériumban kapott beosztást még ebben az évben. Előbb a Faértékesítő Hivatalban tevékenykedett, majd Kaán Károly titkára lett. Figyelme, nyilván napi munkája hatása alatt az erdészeti kérdések közgazdasági megvilágítása felé fordult és elvégezte a Műegyetem közgazdászmérnöki szakát.

 

1923-ban főerdőmérnök, majd rendkívüli tanári címmel kinevezést nyert az akkor már Sopronban működő főiskolára. Erdőgazdasági politikát, majd 1926-tól erdészeti adminisztrációt, nemzetgazdaságtant, 1927-től erdészeti jogot oktatott. 1934-ben nyilvános rendes tanár lett, s előadta az előbbiek mellett 1939-től a közgazdaságtant, majd 1940-től az erdészeti igazgatás című tantárgyakat is. 1949-től a felsőoktatás tanmeneti reformja keretében „Általános üzemtani ismeretek” címmel újonnan összeállított tárgy oktatását kezdte el, s továbbra is előadta az erdészeti jogot.

 

1951. augusztus 15-én ment nyugdíjba, de az erdészeti jog előadását 1959-ig folytatta meghívott tanárként. Ezután is kapcsolatot tartott az Üzemtani Tanszékkel, elsősorban a kutatómunka területén. 1962. szeptember 6-án halt meg Sopronban.

 

Lesenyi Ferenc kiemelkedő pedagógiai érzékkel rendelkező tanáregyénisége volt a főiskolának. Előadását a logikus felépítés, szabatos mondatszerkesztés, lendületes, érzékletes, az előadói művészet szintjén álló előadásmód jellemezte. Ez különösen az általa alkotott elvont tárgyak esetén volt rendkívül fontos. Korábban ő volt a főiskola, majd egyetem kimagaslóan legjobb, leghatásosabb előadója. Vizsgáztatásain az összefüggések felismerésének fontosságát hangsúlyozó, segítőkész tanár volt.

 

Irodalmi munkásságát elsősorban a történeti szemlélet hatotta át. Kutatta és több tanulmányban dolgozta fel a magyar erdőgazdaság történetét. Foglalkozott az erdészeti felsőoktatás kezdeteivel, a selmecbányai Erdészeti Tanintézet történetével, majd az akadémia és az erdőmérnöki kar múltjával. Számos dolgozata ma is alapvető fontosságú a szakma és a szakoktatás-történeti kutatások területén. Történeti feldolgozásai mellett elkötelezett kutatója volt a célszerű erdészeti gazdaságpolitika témakörének. Fejtegetései az „Erdészeti Lapok”-ban és a Főiskola évkönyveiben jelentek meg. Az elsők között üdvözölte az erdők államosítását, mint a szakszerű erdőkezelés alapfeltételét. Szabatos, áttekinthető jegyzetei (Általános üzemtani ismeretek, Erdészeti jog, Erdészeti enciklopédia) kitűnő összefoglalások voltak a hallgatóknak és az érdeklődő szakembereknek egyaránt.

 

Főbb munkái:
A magyar felsőbb erdészeti szakoktatás története és a mai rendszere. 1927.
A magyar erdőgazdaság története és a mai helyzete. 1936.
A selmecbányai Erdészeti Tanintézet története. 1958-59.
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2019.január 10., csütörtök / 21:55

Mi a baja a flamingómnak?

2018.december 15., szombat / 19:36

Narancsmagból narancsfa - 4 tipp

2018.december 07., péntek / 23:28

Flamingó virág levelei barnulnak

2018.december 07., péntek / 20:32

Flamingó virág levelei barnulnak

2018.december 07., péntek / 20:30

Szőlő és gyümölcsfa milyen fajta tápanyag szükséges

2018.november 30., péntek / 12:00

Diétázz trópusi tüskéstökkel!

2018.november 21., szerda / 07:24

Tippek az elburjánzó növények elszaporodása ellen!

2018.november 19., hétfő / 17:16

Helyre vetett gyümölcsfa kontra elvágott gyökérzet .

2018.november 19., hétfő / 17:02

Száraz agyagos, vályogos talajra milyen gyümölcsfát érdemes ültetni?

2018.november 15., csütörtök / 22:07

Gyep sárgulása, pókhálószerű foltok


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia