szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Tomcsányi Gusztáv, a tölgyesek megmentője

Sulyok Józsefné, 2014. jan. 27.


1852-ben született Ósván. Édesapja közalapítványi főerdész volt, aki mindkét fiát, Gyulát és Gusztávot szintén az erdészpályára irányította. Mindkét fia a századforduló jeles erdésze lett, Gyula munkája inkább a Felvidékhez, Gusztávé pedig Marosvásárhelyhez kötődött.

Tomcsányi Gusztáv, a tölgyesek megmentője

Tomcsányi Gusztáv a máramarosi erdőkbe vezető útján az első jelentős állomás a kassai főreáliskola volt, amit 1871-ben végzett el. Innen a selmecbányai erdészeti akadémiára került, melynek befejezése után, 1874-ben az ungvári kincstári uradalomban lett erdészgyakornok. 1876-ban államvizsgázott, majd bevonult katonának.

A katonaság után nem Ungvárra, hanem Selmecbányára került. A növény és erdő-műveléstani tanszékre osztották be tanársegédnek. 1881-ben nevezték ki a besztercebányai erdőgazdasághoz első osztályú erdésszé. Mielőtt ezt az állást betöltötte volna, a selmeci akadémia ösztöndíjával külföldi tanulmányutat tett. Németország egyes vidékeinek erdőgazdasági viszonyaival ismerkedett meg.

A besztercebányai erdőigazgatóságnál a péteri erdőgondnokságot vezette, ahonnan 1883-ban minisztériumi szolgálatra rendelték be, 1890-ig dolgozott Budapesten. Ekkor kapcsolódott be tevékenyen az Országos Erdészeti Egyesület munkájába. Egyre jobban kezdték érdekelni az erdőgazdálkodás elméleti kérdései is. Ekkor már jelentős gyakorlati tapasztalatok, sőt újítások révén neve az országban ismert volt. Ezt segítette az 1889-ben megjelent könyve, az „Erdei facsemeték nevelése” is.

Könyvében Tomcsányi Gusztáv előbb részletesen ismertette az egyes csemetekereti munkákat. A műveleteken a berendezéseken túl bemutatta az erdősítéshez szükséges csemetemennyiség kiszámítását, sőt a csemetenevelés költségszámításait is. A második részben az egyes fajok csemetenevelésének szempontjait vette sorra. Legrészletesebben a tölgycsemeték neveléséről szólt, mint a legfontosabb fafaj szaporításáról. Ebben neki voltak legjelentősebb tapasztalatai. Könyvében ismertette a Tomcsányi-féle „makktelelő kunyhót”. A tölgymakk téli tárolására szolgáló kunyhóját később széles körben alkalmazták. Még századunk 50-es éveiben is használatos volt, mígnem a hűtőházak és egyéb megoldások azt kiszorították. Az „Erdészeti Lapokban”, majd később a könyvében is ismerteti a „zsarnócai” légfűtésre berendezett magpergetőt. A magpergető alkalmas volt nagyobb mennyiségű fenyőmag kipergetésére.

Látjuk, Tomcsányi fontos újításokat vezetett be, szép gyakorlati eredményeket ért el. Így nem csoda, hogy minisztériumi hivatalból újra a termelésbe kérte magát. Így került 1890-ben bustyaházai erdőhivatalba erdőmesternek. 1894-ben már fő-erdőmester, majd a következő évben a lugosi erdőigazgatóságot vezette. 1899-től pedig a máramarosszigeti erdőigazgatóság élén állt haláláig.

Tomcsányi Gusztáv 47 évesen kapta meg az ország legnagyobb kiterjedésű erdőigazgatóságát. Ottani munkásságából három jelentős eredményt emelhetünk ki. A máramarosi erdészeti viszonyokban olyan változtatásokat hatott végre, hogy elmaradt erdőfelújításokat felszámolták. Ez a munka szorosan összefüggött a házilagos fakitermeléssel, azaz a fakitermelési vállalkozók helyett az erdőigazgatóság saját embereivel végeztette a fakitermelést. Így lehetőség volt az erdőfelújítás szempontjából a fokozottabb figyelembevételre is. A harmadik jelentős eredménye pedig az volt, hogy a kedvező fekvésű havasi legelőkön és réteken elkezdődött az intenzív havas-gazdálkodás. Azaz a megfelelő tejszövetkezetek alakítása, a havasi legelők bárcázás útján történő bérbeadása, a vidék erdő és egyéb földjeinek tervszerű, szabályozott hasznosítása. Hivatali idején növekedett a kincstári birtok Máramarosban, így szinte az egész vidéken kialakíthatták a tervszerű erdő és mezőgazdálkodást.

Ebben a hatalmas munkában érte a halál 1911. október 3.-án Máramarosszigeten. Személyében az egyik legnagyobb gyakorlati erdészét veszítette el az erdészszakma, a havasi gazdálkodás hívei pedig legfontosabb pártfogójukat. Több kitüntetésben is részesült.
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2020.február 17., hétfő / 20:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 14., péntek / 22:02

Japán babérsomunkkal mi lehet?

2020.február 05., szerda / 21:52

Pettyeslevél virágzása

2020.január 29., szerda / 08:57

Miért filcesedik a fű?

2020.január 29., szerda / 08:54

Oszlopos gyertyán leveleinek betegsége mi lehet és mivel kezelhető?

2020.január 29., szerda / 08:51

Milyen gyümölcsfákat ültessek?

2020.január 29., szerda / 08:48

Mi történhetett a korall virágommal?


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia