szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Híres kertészeink

Szilágyi János, a szőlészet mestere

Szilágyi János,  a szőlészet mestere
Gencsen született 1859-ben. Középiskoláit Debrecenben és Nagyváradon végezte. Tanulmányait a debreceni Gazdasági Tanintézetben folytatta, amit jeles eredménnyel fejezett be. 

Csapody Vera, a növényekkel rajzoló

Csapody Vera, a növényekkel rajzoló
Budapesten született 1890. március 29-én. Édesapja kora gyermekkorában felkeltette érdeklődését a természet szépsége iránt. 

A gyógynövénytermesztés tudora: Kerekes József

A gyógynövénytermesztés tudora: Kerekes József
Tápén született 1924 szeptember 4-én. Elemi iskoláit a helybeli tanyasi iskolában végezte, majd tovább tanul Szegeden a polgári fiúiskolában, de 1938-ban tanulmányait megszakította. 

Károly Rezső , a szikes talaj javítója

Károly Rezső , a szikes talaj javítója
Prágában született 1868. március 4-én. A Karl család 1890-es években magyarosította a nevét Károlyra. 

Nagy Sándor, a gyümölcsfák barátja

Nagy Sándor, a gyümölcsfák barátja
Hatvanba született 1905. március 1-én. A középiskolát szülővárosában végezte, majd a budapesti Kertészeti Tanintézetben tanult, 1934-37 között, itt szerzet oklevelet.

Beke László, az éghajlati tényezők tudora

Beke László, az éghajlati tényezők tudora
Kisvárdán született 1881. szeptember 15-én. 1902-ben szerzett diplomát a magyaróvári Gazdasági Akadémián

Bátky Károly a futóhomok hasznosítója

Bátky Károly a futóhomok hasznosítója
Bátky Károly, református tanító, Gömör megyei Bején (Szlovákia) 1794-ben született.  

Miseta Vendel , a muhar és a seprűcirok nagy tudora

Miseta Vendel , a muhar és a seprűcirok nagy tudora
Pusztakovácsiban született 1919. október 19-én, egy hétgyermekes parasztcsaládba. A család többszöri költözködés után Mezőcsokonyán telepedett le.

Kund Ede, a talajerózió csökkentője

Kund Ede, a talajerózió csökkentője
Polgári családból származik, Budapesten született 1884. június 5-én. Apja a budapesti Műegyetemen szerzett építészeti, mérnöki oklevelet, a vasútnál teljesített szolgálatot, majd nyugdíjba vonulása után építészeti gyakorlatot folytatott.

Krolopp Hugó, a királyi kitüntetett

Krolopp Hugó, a királyi kitüntetett
Nagyszombaton született, 1873. március 26-án. Apja Krolopp János, állami hivatalnok volt, aki fiát az elemi iskola elvégzése után a váci piarista főgimnáziumban taníttatta.  

Krolopp Alfréd, a szakoktatás úttörője

Krolopp Alfréd, a szakoktatás úttörője
Nagyszombaton született 1872. január 25-én. Apja állami hivatalnokként kereste a kenyerét, fiát magasabb beosztású emberként képzelte el. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában fejezte be, majd 1894-ben beiratkozott a magyaróvári Gazdasági Akadémiára.

Rom Pál , az illóolajok mestere

Rom Pál , az illóolajok mestere
Budapesten született 1902. július 3-án. Édesapja korán meghalt, így a rokkant édesanyja eltartásáról, már a gimnáziumi évei alatt neki kellett gondoskodni.

Tomcsányi Gusztáv, a tölgyesek megmentője

Tomcsányi Gusztáv, a tölgyesek megmentője
1852-ben született Ósván. Édesapja közalapítványi főerdész volt, aki mindkét fiát, Gyulát és Gusztávot szintén az erdészpályára irányította. Mindkét fia a századforduló jeles erdésze lett, Gyula munkája inkább a Felvidékhez, Gusztávé pedig Marosvásárhelyhez kötődött.

Nagy Loránd, Zichyék kedvence

Nagy Loránd, Zichyék kedvence
Debrecenben született 1890. október 23.-án. Apja ügyvéd volt, kinek a foglalkozását követve kezdetben jogi tanulmányokat folytatott, de ekkor is közgazdasági és agrárpolitikai kérdések foglalkoztatták elsősorban. Jogi tanulmányait félbehagyva, 1914-ben kitüntetéssel diplomázott a debreceni Gazdasági Akadémián.

Kovács József, a gyümölcsösök őre

Kovács József, a gyümölcsösök őre
Lakszakállason született 1807-ben. Apja Kovács Péter református lelkész. Kovács József is apja hivatását követte, ő is lelkész lett. Középiskolai tanulmányai befejezése után hittudományi tanulmányokat folytatott.  

Modrovich Ferenc, az erdők nagy barátja

Modrovich Ferenc, az erdők nagy barátja
Mogyoróváron született 1887. április 28-án. A selmecbányai Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolára járt 1905-1909-ig. Már hallgató korában kitűnt társai közül a magas matematikai és fizika tudásával.

Petőházi Gábor az állattenyésztés reformere

Petőházi Gábor az állattenyésztés reformere
Körmenden született 1922. április 22-én. Apja Póczek Kálmán, földműves gazdálkodó, anyja Timár Julianna. Elemi iskoláit Körmenden végezte, majd a szülői háznál besegített a gazdálkodásba. 1938-39-es tanévben téli mezőgazdasági szaktanfolyamon vett részt, ezt követően a cserhalmi mezőgazdasági iskolában tanult, ahol dicséretes eredménnyel végzett.   

Hérics Tóth Jenő a szeszipar atyja

Hérics Tóth Jenő a szeszipar atyja
Csáktornyán született 1872. augusztus 13-án. A budapesti és a berlini egyetemen vegyész és gyógyszerész oklevelet szerzett. 1897-től három éven keresztül a magyaróvári gazdasági akadémia tanársegéde lett, majd 1900-tól, az akkor létesülő kassai Szeszkísérleti Állomáson Zalka Zsigmond igazgató mellett dolgozott. Az itt szerzett tapasztalatok később kamatoztak, mert az 1908-ban alapított gödöllői Szeszkísérleti Állomás irányítását bízták rá.

Haracsi Lajos, az erdők védelmezője

Haracsi Lajos, az erdők védelmezője
Toponáron született 1898. április 9-én. Erdész környezetben nőtt fel, édesapja a helyi uradalom erdésze volt, otthonából hozta magával a fák, az erdő szeretetét. Kaposváron járt gimnáziumba, ott is érettségizett, majd 1920-23 között a soproni Bánya és Erdőmérnöki Főiskola hallgatja lett. Az államvizsga letétele után, 1924-ben kapta meg az erdőmérnöki oklevelét.

Angeli Lambert, a különös nevű nagy kertész

Angeli Lambert, a különös nevű nagy kertész
Isztiméren született egy tizenhat gyermekes család hetedik gyermekeként 1916. december 10-én. Édesapja Angeli Márton földműves volt, édesanyja Winkler Teréz. Elemi iskoláit Isztiméren, középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte.