szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Indul a fűtés: ellenőrizzük a kéményeket is!

Szépzöld, 2011. okt. 11.


Forrás: www.epitinfo.hu  A legtöbb településen éves rendszerességgel ellenőrzi a közszolgáltató a kémények állapotát. Sokszor azonban nem is tudjuk pontosan, hogy ingatlanunkban milyen kémény van, s azt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - milyen időközönként, hogyan kell a kéményseprőnek ellenőriznie. Alábbi cikkünkben most ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Indul a fűtés: ellenőrizzük a kéményeket is!

A vonatkozó, kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet meghatározása alapján kéménynek (füstcsatornának) számít minden olyan szilikátból, fémből, műanyagból vagy ezek együtteséből kialakított - jellemzően függőleges tengelyirányú rendszer, amely:
- zártszelvényű,
- építménynek, épület- vagy épületgépész szerkezetnek minősül,
- gravitációs vagy mesterséges áramlás elvén működik,
- alkalmas a tüzelőanyag elégetésével működő tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékének) elvezetésére.


A helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény szerint a kémények ellenőrzése, tisztítása, műszaki szakvélemény adása, azaz a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kéményre - ideértve a tartalékkéményre is. A tartalék kémény olyan kémény, amelyre bármikor, átalakítás, bontás nélkül csatlakoztatható tüzelőberendezés (hőtermelő-berendezés).


A kéményseprés gyakoriságát és díját önkormányzati rendeletben szokás szabályozni. A helyi rendeletek alapján - évente egyszer ellenőrizendők és tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó kémények, illetve a tartalék kémények. Évente kétszer ellenőrizendők és tisztítandók a vegyes tüzeléshez tartozó kémények (fa, etanol, szén, olaj, pellet, brikett stb.), a vízzáró bélés nélküli, gáztüzeléshez tartozó kémények és a gyűjtőkémények. A nyaralók (hétvégi házak) kéményeit négyévente kell ellenőrizni és tisztítani.


Díjfizetés alól kizárólag a használaton kívüli kémény mentesített. A közszolgáltatás ugyanis nem terjed ki olyan kéményre, amely használaton kívül van, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték. Amennyiben tehát egy kéményhez tüzelőberendezést csatlakoztattak, az, mindenképpen üzemelő kéménynek minősül. Négyévente minden típusú ingatlan minden kéményét műszakilag felül kell vizsgálni, kivétel ez alól természetesen a használaton kívül álló kémény.


A kéményseprőnek az üzemelő kémény mellett a tartalék kémény ellenőrzése és tisztítása is feladata. El kell végeznie a vizsgált kéményre és hozzá csatlakozó berendezésre vonatkozó, a kéményseprő birtokában lévő dokumentáció és a tényleges állapot összehasonlítását. Amennyiben a füstjáratban szilárd lerakódás (korom, kátrány, hamu) található, úgy azt a járatból el kell távolítania. Kéménytisztítást kéményseprőmester vagy kéményseprő szakmunkás irányításával betanított munkás is végezhet. A szolgáltatást végző személyeknek munkavégzésük során kéményseprő formaruhát és egyéni védőfelszerelést kell viselniük. A szolgáltató köteles gondoskodni az egyéni védőeszközök tárolásáról, rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról.

 

Kapcsolódó cikk:

Retro - életérzés vagy stílusirányzat?

 
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!