szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Nagy Loránd, Zichyék kedvence

Sulyok Józsefné, 2013. dec. 04.


Debrecenben született 1890. október 23.-án. Apja ügyvéd volt, kinek a foglalkozását követve kezdetben jogi tanulmányokat folytatott, de ekkor is közgazdasági és agrárpolitikai kérdések foglalkoztatták elsősorban. Jogi tanulmányait félbehagyva, 1914-ben kitüntetéssel diplomázott a debreceni Gazdasági Akadémián.

Nagy Loránd, Zichyék kedvence

Ugyanebben az évben fejezte be a jogi stúdiumait is és doktorátust szerzett a kolozsvári egyetemen. Közgazdasági és agrárgazdasági érdeklődése pályáját előbb gyakorlati, majd elméleti síkon is az üzemgazdaságtan felé irányította.

Gazdatiszti munkásságát Csekonics Endre zsombolyai uradalmában kezdte. Előbb segédtiszt, majd rövidesen intéző lett. 1918-ban Budapestre került, a Csekonics birtok központjába gazdasági titkárnak. Ebben a gazdaságban hat éven keresztül irányította a birtok számtartását, valamint adó és kereskedelmi ügyeit. 1924-ben a felsőüregi Zichy-uradalomba szerződött központi intézőnek, ahol 16 évig dolgozott kiemelkedő eredménnyel.

Felsőüregen töltött évek alatt több üzemgazdasági tárgyú cikke jelent meg és előadásokat is tartott ebben a témakörben. Valószínű ennek köszönhető, hogy 1940-ben meghívták az akkor létrehozott Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézetbe a kalkulációs osztályra főelőadónak. Innen 1942-ben gróf Károlyi István birtokának budapesti központjába került. Jelentős átszervezéseket hajtott végre a birtokon, több holdon öntözőrendszert épített ki. Az átszervezések következtében a birtok jövedelmezőképessége két év alatt 80%-al megemelkedett.

1943-ban Albrecht főherceg hívta meg jószágkormányzónak, de ezt a megbízást nem fogadta el. 1945 februárjában a debreceni kormány megbízta a váci járás gazdasági felügyelői teendőknek ellátásával. Ugyanez év augusztusában visszahívták az Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézetbe, üzemgazdasági osztályra osztályvezetőnek. 1946-ban a Magtermesztő Magyar Gazdák Szövetkezetének igazgatója lett, 49-től a Minőségi Vetőmag-termeltető Nemzeti Vállalat osztályvezetője volt, amit 1950-ig látott el. Ekkor a Földművelésügyi Minisztériumba került, ahol árcsoportvezetőként vett részt a mezőgazdasági árpolitika irányításában.

A 1954-ben, a Mezőgazdasági Szervezési Intézet létrehozásakor, mint az igazgatóhelyettes részt vett annak megszervezésében. Az intézetet rövidesen átszervezték és az Állami Gazdaságok Üzemszervezési Kutató Intézetnek igazgatója lett. Ebben a beosztásban dolgozott 1960-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1957-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1962-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen címzetes egyetemi tanár lett. A mezőgazdasági tudományok doktora fokozatot 1971-ben, nem sokkal halála előtt szerezte meg.

A II. világháború előtti tevékenységére alapvetően a gyakorlati gazdálkodás volt jellemző, de mindig szoros kapcsolatot tartott fenn a tudományos élettel. Eleinte az állattenyésztés üzemi megszervezésének kérdésével és fajtapolitikai problémákkal foglalkozott. Foglalkozott még a borjúnevelési és takarmánygazdálkodási kérdésekkel is. Majd döntően tudományos tevékenységeket folytatott. A becsléstan, üzemtan, és az agrárgazdaságtan volt a fő működési területe.

A Magtermesztő Magyar Gazdák Szövetkezeténél töltött idő alatt a vetőmagtermesztéssel kapcsolatban jelentek meg írásai és előadásokat is tartott ebben a témakörben. Mezőgazdasági technikumok számára is írt tankönyveket, az állattenyésztési, illetve üzemszervezési tantárgyak oktatásához. Már nyugdíjasként kezdett érdeklődni a mezőgazdasági üzemszervezésben alkalmazható korszerű matematikai módszerek iránt.
Keszthelyen halt meg 1971. április 1-jén.
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2022.augusztus 08., hétfő / 14:23

Milyen betegsége van a virágomnak? Hogy kezeljem?

2022.július 26., kedd / 18:16

Tanyasi élet Bűd és Szentmihály környékén 4.

2022.január 10., hétfő / 18:56

Yucca pálma levelek száradása

2021.november 24., szerda / 16:27

Rhododendron (Bonsai)

2021.október 11., hétfő / 10:21

Így ültess abesszín kardvirágot!

2021.szeptember 07., kedd / 11:46

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.augusztus 10., kedd / 08:22

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.július 04., vasárnap / 15:32

Igazi különlegességek a világból


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia