szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Néphiedelmek, babonák, népszokások 2.

Sulyok József, 2008. márc. 10.


Általános hiedelem volt a 19. században és a 20. sz elején, hogy nem szabad az utcán semmit sem takaratlanul vinni, mert az bajt hoz a házhoz.

Például a tej takaratlansága miatt megrontják a tehenet, s annak elapad a teje. Bármilyen ételt takarva kasornyába, csanakba, tarisznyába vitték kerülve a rontást, megszólást. Az asszonyok is kötő alatt tartották a kezüket, ha az utcára mentek, ezzel is a rontástól védték magukat. 

Járványos betegség sokszor meglátogatta a falvakat, így a gyermekskarlát betegség is. Védekezésül nemegyszer a külsőfalra kitűzött cédulára, vagy krétával az ajtóra kiírták, nincs a háznál gyerek /pulya/, hogy a betegség rá ne leljen.
Hátuk mögött sokszor gúnyolták a földesurakat mondva, hogy a cigány az urakkal egyenlő nem a paraszttal, mert annyit dolgoznak, mint az urak....
A gyermekáldást is megszólták, ha sok gyerek volt, csak annyit mondtak: - Van annak őszi – tavaszi. De volt, aki már egykézett és kajánul azt mondta: - Szántani lehet, vetni nem muszáj!
 

Mindennek kialakult szabálya volt. A megszólítás, köszönés, tegezés kor, rangkülönbségtől, nemtől, vagyontól, fajtától is függött.
A már hat – nyolc évvel fiatalabb testvér bátyját, nővérét magázta, a cigány származású nem tegezte vissza a magyart, „abból él” – mondta. A kialakult helyzetre sokatmondó történet, hogy a magyar nagygazda, nemes ember minden vagyonát „eldáridózta” s az egy tehetősebb zsidó származású korcsmárosé lett. Majd a nemzetes úr vagyon nélkül, hogy megéljen kénytelen volt elszegődni hozzá kocsisnak.

S a közöttük lévő társadalmi viszonyra jellemző volt az alábbi jelenet. Szólt a korcsmáros: - Fogjon be Tekintetes úr, indulunk! Az, amikor befogott a kocsiba, leszólt a bakról: - Na ülj fel Mózsi!
 

A köszönés módja, vagy a nem köszönés is sok sértődést, félreértést okozott. Akinek egy fél köböl földdel többje volt a másiknál, rátarti lett és elvárta, hogy előre köszönjön neki, vagy aki akármennyire is elszegényedett nemzetes család tagja volt, az is elvárta ezt a tiszteletet. Érdekes szokás volt, hogy aki a háza előtti kispadon ült, annak illett, még a nőknek is előre köszönni, mert ő otthon van.
Ha a család benn a házban együtt aludt, reggel felkeléskor nem köszöntek egymásnak, de a gazda, vagy a legény-fiú kinn az istállóban, vagy a tornácon a dikón aludt, amikor reggel bement a házba „Adjon Isten, jó reggelt” köszönt. Az utcán, ha két férfi találkozott köszönéskor a kalapot is megemelték, az uraság előtt pedig kézbe tartották, vagy letették a földre.
 

Látogatáskor a vendég benyitott a pitvarba, bezárta maga után az ajtót, megállt, köszönt és várta, míg vaki azt nem mondta, hogy kerüljön beljebb. Az invitálás sok féle volt. Például -„ Üljön le, el ne vigye az álmot!”, „Üljék le kend egy kicsit, hadd üljék a kotlóm, mert ha nem ül le, mind otthagyja a tojást”.
Azt a széket is kijelölték, hogy hova üljön a vendég, miután a háziasszony a kötőjével letörölte. Ha csak a gazda volt otthon, az nem törölte le a széket, mert az asszonymunka, csorba esett volna méltóságán, csak megfogta a széket és azzal mutatta hová kínálja az ülést. Ha lefújta a port a székről, az a vendégnek már nagy megtiszteltetés volt. 

 

Kapcsolódó rovatok: Hobbi, Kertészkedés
 
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia