szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Szilágyi János, a szőlészet mestere

Sulyok Józsefné, 2016. jún. 07.


Gencsen született 1859-ben. Középiskoláit Debrecenben és Nagyváradon végezte. Tanulmányait a debreceni Gazdasági Tanintézetben folytatta, amit jeles eredménnyel fejezett be. 

Szilágyi János,  a szőlészet mestere

A tanintézet elvégzése után Hadadra, báró Wesselényi uradalmában, majd Mágocsra, gróf Károlyi uradalmába került. Mindkét helyen elsősorban juhászattal foglalkozott, a juhtenyésztés korszerű elveit szem előtt tartva. A gyakorlatban szerzett ismereteit elméleti síkon is megalapozva, 1891-ben Mosonmagyaróvárott a Gazdasági Akadémián gyapjúismeretekből külön szakvizsgát tett.  Egy évvel később a sárvári tejgazdasági szakiskola tanfolyamán vett részt és itt is eredményesen vizsgázott. Majd a következő két évben több birtokon dolgozott intézőként.

Viszonylag késő, 35 éves korában kezdett szőlészettel foglalkozni. 1894-ben iratkozott be a budapesti Felsőbb Szőlészeti és Borászati Tanfolyamra, mint hallgató. Sikeres vizsgája után a Földművelésügyi Minisztérium Pécsre ajánlotta a vincellériskolához igazgatónak. Az állást 1895-ben elfogadta és nyugdíjazásáig, illetve a vincellériskola megszűnéséig, 1908-ig igazgatóként dolgozott. Tanári munkája gazdag tapasztalatára épült, amit az 1897-ben megjelent „Szőlőművelés és borkezelés alapvonalai” című tankönyve is bizonyít.

Szakmájában elsősorban a szőlőanyagok és a meszes talajok felújításának kérdése foglalkoztatta. Kísérleteket folytatott arra vonatkozóan, hogyan lehetne betelepíteni a meszes hegyoldalakat. Megállapította, hogy két meszes talajban, amelyeknek kalcimetrikus adatai megegyeznek, különböző módon fejlődnek a szőlők. Az egyikben sárgulnak, a másikban díszlenek. Arra a következtetésre jutott, hogy a talaj mésztartalmának meghatározásánál csak akkor lehet szőlőre ható meszet meghatározni, ha a meghatározás alá a talajnak csakis finom, 0,01 mm-nél kisebb és csak iszapolásnál nyerhető részecskéi kerülnek. Megállapításit a gyakorlatban is igazolta. Ezzel a vizsgálattal előkészítette a talajok aktív mésztartalmát meghatározó, 1908-ban nemzetközileg elfogadott magyar mészfokot.

A kalcimetrikus talajmész-meghatározás Szilágyi és Treitz Péter iszapolási módszere alapján terjedt el. Meghatározta az amerikai szőlőfajták mésztűrő képességét saját módszere alapján.

1905-ben jelent meg Treitz Péterrel írott könyve a „Megfigyelések a meszes-talajok s a meszes talajokra alkalmas amerikai szőlőfajtákról”. A könyv igen jó iránymutató a szőlőtelepítőknek, hiszen a szerzők a gyakorlatban kipróbált módszereiket gyűjtötték egybe és tárták az érdeklődők elé.

A szőlő alapfajták keresztezésénél Szilágyi elsősorban a mésztűrő-képességet vette figyelembe, de ügyelt arra is, hogy ezek a fajták más kívánalmaknak is megfeleljenek.

1908-ban, amikor a pécsi vincellériskola megszűnt, Szilágyi Jánost nyugdíjazták. Ekkor visszatért a régebbi szakterületéhez és gyapjúszakértőként járta évekig az országot.

Szilágyi János a „mezőgazdaság polihisztora”, annak szinte minden ágához értett, de leginkább a juhtenyésztésben, mint gyapjúismerő és mint szőlész vált szakmája kiváló művelőjévé.

Pécsett halt meg 1916. június 19-én hastífuszban. 

Kapcsolódó cikk: Csapody Vera, a növényekkel rajzoló
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2022.augusztus 08., hétfő / 14:23

Milyen betegsége van a virágomnak? Hogy kezeljem?

2022.július 26., kedd / 18:16

Tanyasi élet Bűd és Szentmihály környékén 4.

2022.január 10., hétfő / 18:56

Yucca pálma levelek száradása

2021.november 24., szerda / 16:27

Rhododendron (Bonsai)

2021.október 11., hétfő / 10:21

Így ültess abesszín kardvirágot!

2021.szeptember 07., kedd / 11:46

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.augusztus 10., kedd / 08:22

Mivel helyettesíthető a BI 58 rovarölő, ami legalább olyan hatásos, mint a volt permetezőszer?

2021.július 04., vasárnap / 15:32

Igazi különlegességek a világból


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia