szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Szilágyi János, a szőlészet mestere

Sulyok Józsefné, 2016. jún. 07.


Gencsen született 1859-ben. Középiskoláit Debrecenben és Nagyváradon végezte. Tanulmányait a debreceni Gazdasági Tanintézetben folytatta, amit jeles eredménnyel fejezett be. 

Szilágyi János,  a szőlészet mestere

A tanintézet elvégzése után Hadadra, báró Wesselényi uradalmában, majd Mágocsra, gróf Károlyi uradalmába került. Mindkét helyen elsősorban juhászattal foglalkozott, a juhtenyésztés korszerű elveit szem előtt tartva. A gyakorlatban szerzett ismereteit elméleti síkon is megalapozva, 1891-ben Mosonmagyaróvárott a Gazdasági Akadémián gyapjúismeretekből külön szakvizsgát tett.  Egy évvel később a sárvári tejgazdasági szakiskola tanfolyamán vett részt és itt is eredményesen vizsgázott. Majd a következő két évben több birtokon dolgozott intézőként.

Viszonylag késő, 35 éves korában kezdett szőlészettel foglalkozni. 1894-ben iratkozott be a budapesti Felsőbb Szőlészeti és Borászati Tanfolyamra, mint hallgató. Sikeres vizsgája után a Földművelésügyi Minisztérium Pécsre ajánlotta a vincellériskolához igazgatónak. Az állást 1895-ben elfogadta és nyugdíjazásáig, illetve a vincellériskola megszűnéséig, 1908-ig igazgatóként dolgozott. Tanári munkája gazdag tapasztalatára épült, amit az 1897-ben megjelent „Szőlőművelés és borkezelés alapvonalai” című tankönyve is bizonyít.

Szakmájában elsősorban a szőlőanyagok és a meszes talajok felújításának kérdése foglalkoztatta. Kísérleteket folytatott arra vonatkozóan, hogyan lehetne betelepíteni a meszes hegyoldalakat. Megállapította, hogy két meszes talajban, amelyeknek kalcimetrikus adatai megegyeznek, különböző módon fejlődnek a szőlők. Az egyikben sárgulnak, a másikban díszlenek. Arra a következtetésre jutott, hogy a talaj mésztartalmának meghatározásánál csak akkor lehet szőlőre ható meszet meghatározni, ha a meghatározás alá a talajnak csakis finom, 0,01 mm-nél kisebb és csak iszapolásnál nyerhető részecskéi kerülnek. Megállapításit a gyakorlatban is igazolta. Ezzel a vizsgálattal előkészítette a talajok aktív mésztartalmát meghatározó, 1908-ban nemzetközileg elfogadott magyar mészfokot.

A kalcimetrikus talajmész-meghatározás Szilágyi és Treitz Péter iszapolási módszere alapján terjedt el. Meghatározta az amerikai szőlőfajták mésztűrő képességét saját módszere alapján.

1905-ben jelent meg Treitz Péterrel írott könyve a „Megfigyelések a meszes-talajok s a meszes talajokra alkalmas amerikai szőlőfajtákról”. A könyv igen jó iránymutató a szőlőtelepítőknek, hiszen a szerzők a gyakorlatban kipróbált módszereiket gyűjtötték egybe és tárták az érdeklődők elé.

A szőlő alapfajták keresztezésénél Szilágyi elsősorban a mésztűrő-képességet vette figyelembe, de ügyelt arra is, hogy ezek a fajták más kívánalmaknak is megfeleljenek.

1908-ban, amikor a pécsi vincellériskola megszűnt, Szilágyi Jánost nyugdíjazták. Ekkor visszatért a régebbi szakterületéhez és gyapjúszakértőként járta évekig az országot.

Szilágyi János a „mezőgazdaság polihisztora”, annak szinte minden ágához értett, de leginkább a juhtenyésztésben, mint gyapjúismerő és mint szőlész vált szakmája kiváló művelőjévé.

Pécsett halt meg 1916. június 19-én hastífuszban. 

Kapcsolódó cikk: Csapody Vera, a növényekkel rajzoló
Hozzászólások

Eddig még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első!


Friss hozzászólások

2020.szeptember 05., szombat / 20:53

Mezei tücskök ellen mitévő legyek?

2020.szeptember 03., csütörtök / 16:50

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 16:25

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 15:34

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 03., csütörtök / 15:20

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 20:48

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 20:46

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 14:44

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 14:39

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(

2020.szeptember 02., szerda / 10:30

Yukkám levelei száradnak, foltosak :(


Világszép

Kertbarát magazin

Gmedia