szépzöld
Webáruház kiszállítás szünetel szeptember 8 -ig. Köszönjük türelmüket!

Tudom mit tettél Pünkösdtől Szent Iván éjig!

Sulyok Józsefné, 2014. jún. 06.


A június hónap a magyar népnél a gabona érésének a hónapja, s e hónap végén kezdődik az aratás. A periódus záró napjának Péter-Pál napját tekinthetjük, ez volt az aratás kezdő napja a II. világháborúig, bár a tényleges aratás kezdetének idejét természetesen más körülmények is meghatározták, pl. az időjárás.

Tudom mit tettél Pünkösdtől Szent Iván éjig!

Június havi kiemelkedő napok közül először június 8-át, Medárd napját kell megemlítenünk. A néphit szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor utána még 40 napig esni fog. Valóban, a tapasztalatok szerint, ha Medárd nap körül esik az eső, akkor esős időre kell számítanunk.
Több más júniusi napnak is tulajdonítottak időjósló vagy terményjósló szerepet. Bár természetesen ezek a hiedelmek babonás köntösben jelentkeztek.

Június 10-én, Margit napján, ha esős volt az idő, retket szoktak vetni. Másrészt azt tartották, hogy az esős idő e napra arra utal, hogy rossz lesz a diótermés. Egyes vidékeken, e napon kezdik a füvet kaszálni.
Június 15, Vid napja. A tapasztalat szerint a halak eddig az időpontig teljesen kifejlődtek, ezért vízparti vidékeken levágták a víz alatti nádat, hogy kárt ne tegyen a halakban.

Június hónapban néhány jelentős katolikus egyházi ünnep esik. A pünkösd utáni vasárnap Szentháromság vasárnapja, a rákövetkező csütörtök pedig úrnapja. Úrnapja ünnepe a 13. század óta kötelező ünnep a katolikusok számára. Hazánkban az ünnepi körmenetekről Zsigmond magyar király és német-római császár ideje óta maradtak fenn írásos adatok. Zsigmond a görög császárral és kíséretével a körmenetben vonult végig e napon, Budán. A középkorból néhány érdekes ábrázolás is maradt fenn magyarországi úrnapi körmenetekről.

A 15. századi budai törvénykönyv például előírta, hogy a budai városi zenészeknek kötelességük volt e napon összegyűlni és a körmenetben részt venni. Az úrnapi körmenetben való részvétel az összes céhnek előírt kötelessége volt. Még azt is előírták, hogy milyen gyertyát kell vinniük magukkal. Véletlen folytán külföldi tudósításokból maradt részletes leírásunk a Budán 1501-ben az úrnapi körmenettel kapcsolatosan előadott némajátékról.

Ilyesfajta látványos, színjátékos ünnepi körmenet bizonyára több is lehetett Magyarországon e századokban. Ezt bizonyítja, hogy 1593-ban az úrnapi körmenet egyik fő jelenetét külföldön, Münchenben, éppen egy magyar rendezte.

A 17-18. században a katolikus iskolák hallgatói és tanárai rendeztek úrnapi körmeneteket és ezen a napon vallásos színjátékokat adtak elő.
Az elmúlt két évszázadban az úrnapi körmenetnek paraszti formái éltek. Ez a szokás a mezőkövesdi matyóknál maradt fenn szinte napjainkig. A körmenet elé sok faluban népi ízlésnek megfelelő virágszőnyeget készítettek az akkor nyíló virágokból, s amerre haladt a körmenet, sátrakat állítottak. Másutt az úton felállított sátrakat díszítő virágoknak, füveknek tulajdonítottak, mágikus jelentőséget.

A füveket később tehenek gyógyítására, villám elhárítására használtak fel. Beharangozáskor a szoba minden sarkába borsot dobtak a gonosz elhárítására. Ezen a napon nem volt szabad mosni vagy a szántóföldön dolgozni. Úrnapja előtt szedték a gyógynövényeket. Ha nagyon sírt a kisgyerek, megfüstölték az úrnapi rózsával. Ha tiszta, jó idő volt úrnapkor, akkor jó gyümölcs és szénatermésre számítottak.

Mint említettük, Péter-Pál napja volt hazánkban az aratás általános kezdőnapja, a néphit szerint ilyenkor a búza töve megszakad. Az úgynevezett aratókoszorút igen művészien készítették el a magyar néprajzi múzeumokban sok ilyen aratókoszorút őriznek.
Ezekre a körmeneti szokásokra, aratókoszorú készítésére és is emlékszem, a szülőfalumban gyerekként én is átéltem.

Hazánkban is sok hiedelem és mágikus cselekmény fűződött az aratáshoz. Ezeknek magyarországi megjelenési formájáról Ujváry Zoltán írt terjedelmes könyvet.

Kapcsolódó cikk:

Utazz Hajdinaföldre!
Hozzászólások (1)

Farkas Nikoletta
2014. jún. 06. (2 944 napja)
(Y)